Python tự học miễn phí

Khóa học Python tự học miễn phí cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python. Học viên được thực hành với biến, kiểu dữ liệu, toán tử, các câu lệnh điều kiện, lặp và thư viện của Python, … Kết thúc khoá học, học viên có thể tạo được những ứng dụng hoặc game đơn giản bằng ngôn ngữ Python và có thể tiếp tục tham gia các khóa học lập trình Python chuyên sâu tại CodeGym.

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ:
 • Sử dụng được IDE Jupyter Notebook
 • Sử dụng được thư viện lập trình Turtle
 • Sử dụng được biến và kiểu dữ liệu
 • Sử dụng được toán tử và biểu thức
 • Sử dụng được cấu trúc điều kiện
 • Sử dụng được cấu trúc lặp 
 • Tạo được các ứng dụng cơ bản như bảng cửu chương, tính chu vi, diện tích các hình, vẽ và tô màu các hình cơ bản…Ngoài ra học viên còn có thể làm một vài game đơn giản bằng ngôn ngữ Python.
 • Tham gia được vào các khóa học lập trình chuyên sâu tại CodeGym như Python, Phân tích dữ liệu…
Not Enrolled

Course Includes

 • 8 Lessons
 • 35 Topics
 • 14 Quizzes