Nhập môn Phát triển Game

Khóa học này cung cấp các thông tin tổng quan về lập trình game cũng như kiến thức về các công cụ và công nghệ được sử dụng để tạo game. Người đọc sẽ tiếp cận những khái niệm và kỹ năng cần thiết cho lập trình game. Ngoài ra, tài liệu này cũng giới thiệu những tài nguyên học lập trình game hữu ích để người học bổ sung những kỹ năng liên quan.

Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons