Nhập Môn Lập Trình

Khóa học Nhập môn lập trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho người mới bắt đầu. Kết thúc khóa học, học viên đủ khả năng sử dụng ngôn ngữ JavaScript trong việc giải các bài toán lập trình căn bản. Ngoài ra, học viên còn có thể xây dựng được một số ứng dụng nếu đạt được những yêu cầu ở mức nâng cao của khóa học.

Kết thúc khóa học này, học viên sẽ: 

 • Áp dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề với các bài toán thông dụng
 • Sử dụng được Biến và Kiểu dữ liệu
 • Sử dụng được Toán tử và Biểu thức
 • Sử dụng được Câu lệnh điều kiện
 • Sử dụng được Vòng lặp
 • Sử dụng được Mảng
 • Sử dụng được Hàm
 • Thành thạo cú pháp ngôn ngữ JavaScript
 • Debug được ứng dụng
 • Phát triển được các ứng dụng phần mềm đơn giản sử dụng mô hình lập trình hướng đối tượng

Course Content

Expand All
NHẬP MÔN 1
NHẬP MÔN 2
NÂNG CAO
DỰ ÁN
Not Enrolled

Course Includes

 • 12 Lessons
 • 66 Topics
 • 1 Quiz