Nhập môn Git & GitHub – Miễn phí

Phần lớn học viên ngành công nghệ thông tin cho đến các lập trình viên chuyên nghiệp trên thế giới hiện đang sử dụng Git để quản lý phiên bản cho mã nguồn của mình. Khóa học “Vỡ lòng về Git và Github cho người mới bắt đầu” giúp học viên khám phá được khái niệm về quản lý phiên bản, khám phá sự hữu dụng của Git, khám phá các kỹ thuật quản lý mã nguồn bằng Git như quản lý repository, đánh phiên bản mã nguồn, khôi phục mã nguồn, nhân bản dự án, tách và gộp nhánh, làm việc với remote repository… Bên cạnh đó học viên cũng làm quen với việc sử dụng dịch vụ Github để lưu trữ mã nguồn và làm việc cộng tác trong một nhóm phát triển phần mềm cỡ nhỏ.

Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
  • 16 Topics