WordPress miễn phí cho người mới bắt đầu

Khóa học WordPress Online miễn phí được thiết kế để hướng dẫn người học tạo trang web một cách nhanh nhất bằng công nghệ WordPress. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể tự thiết kế một website chuyên nghiệp với đầy đủ tính năng và thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho SEO, Google Adwords, Facebook ADS, Email Marketing…

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

  • Biết được tổng quan về WordPress
  • Cài đặt được WordPress theo các cách khác nhau
  • Cài đặt được các Theme và Plugin trong WordPress
  • Áp dụng được WordPress để xây dựng trang web đầy đủ các tính năng cơ bản như viết blog, bán hàng, giới thiệu sản phẩm…
  • Quản lý và phân quyền được  người dùng trong trang web
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
  • 16 Topics