Khóa học Bootstrap online miễn phí

Khóa học Bootstrap Online miễn phí được thiết kế để hướng dẫn người học tạo được giao diện trang web đầy đủ các thành phần, tiết kiệm thời gian và có thể hoạt động tối ưu trên mọi kích thước màn hình. Các bài học được thiết kế hướng project-base. Sau mỗi bài học, học viên sẽ thấy được ngay sản phẩm của mình tương ứng với một phần của trang web. Kết thúc khóa học, học viên có thể tạo được trang web hoàn chỉnh sử dụng Bootstrap Framework.

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

  • Biết được tổng quan về Bootstrap Framework
  • Cài đặt được Bootstrap Framework 
  • Áp dụng được Bootstrap Containers, Bootstrap Grid… để bố cục trang web
  • Biết được cách xây dựng đa giao diện sử dụng Multiple Column Class
  • Sử dụng được các Bootstrap Components phổ biến như Navbar, Dropdowns, Form, Button…
  • Kết hợp được Bootstrap và CSS để tạo được giao diện trang web đẹp mắt
  • Kết hợp được Bootstrap và JS để tạo được các hiệu ứng

Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 29 Topics